Journals

markaz ilmiy jurnallari

Research and innovation center tomonidan tashkil etilgan ilmiy jurnallari

Maqola jo'natish
journal cover 9
juornal #1

jurnal haqida qisqacha ma'lumotlar yoziladi

journal cover 6
Journal #4

Jurnal haqida qisqacha ma'lumotlar yoziladi

journal cover 3
Journal #7

journal haqida qisqacha ma'lumotlar yoziladi

journal cover 1
journal #2

jurnal haqidagi qisqacha ma'lumotlar yoziladi

journal cover 5
Journal #5

Jurnal haqidagi qisqacha ma'lumotlar yoziladi

journal cover 8
Journal #8

jurnal haqidagi qisqacha ma'lumotlar yoziladi

journal cover 7
journal #3

jurnal haqidagi qisqacha ma'lumotlar yoziladi

journal cover 4
Journal #6

Jurnal haqidagi qisqacha ma'lumotlar yoziladi

journal cover 2
Journal #3

Jurnal haqidagi qisqacha ma'lumotlar yoziladi